Living with the COVID-19 Pandemic

UM Cure 2020 is following the COVID-19 pandemic with concern and is focused now on updating the most useful information for cancer patients, particularly those who have a diagnosis of a rare cancer.

Click here to know more

Uveal Melanoma Brochure

In this brochure you may find a schematic representation of the most important topics about uveal melanoma: who is most affected, how it is diagnosed, preferential treatment option for cancer in the eye, surveillance and metastatic disease managing.

Click here to download the UMCURE 2020 Project’s brochure.

Dla Pacjentów i ich Rodzin

Dowiedz się więcej o konsorcjum badawczym i zdobądź wiedzę o czerniaku błony naczyniowej oka, skontaktuj się ze szpitalem referencyjnym projektu UM CURE 2020, nawiąż kontakt z innymi chorymi, wyszukaj nowe badania kliniczne

Dla Lekarzy i Naukowców

Lista współpracowników