Koncepcja projektu UM CURE 2020

Osią naszego podejścia jest scharakteryzowanie tkanki nowotworowej od chorych z postacią rozsianą UM w celu określenia odpowiednich celów terapeutycznych.

 

Przemysł farmaceutyczny koncentruje sie głównie na opracowaniu nowych leków, które byłyby skuteczne wobec możliwie jak największej liczby typów nowotworów. Wynikiem takiego podejścia niezbyt często są leki skuteczne w przypadku nowotworów rzadkich, takich jak UM. Wprawdzie naszym głównym dążeniem jest opracowanie nowych potencjalnych strategii leczniczych dla postaci rozsianej UM, ale w centrum naszego podejścia jest scharakteryzowanie tkanki nowotworowej od chorych na UM z przerzutami tak, by móc określić dobrze rokujące cele.

Zamierzamy opracować swoiste dla nowotworu modele przedkliniczne i biomarkery w celu oceny pojedynczych leków oraz ich kombinacji. Najbardziej obiecujące leki zostaną następnie poddane testom w badaniach klinicznych, co już jednak wykracza poza ramy niniejszego projektu. Ponadto mamy na celu pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z chorymi na UM w całej Europie, dostarczanie im aktualnych informacji o nowych metodach leczenia i możliwościach ich zastosowania. W ten sposób pacjenci pozostają w centrum zainteresowania na każdym etapie naszych badań naukowych, aż do rozpowszechniania i wdrażania wyników.