Nawiąż z nami współpracę

Rzetelne dane otrzymane przez konsorcjum powinny umożliwić podjęcie badań klinicznych dotyczących UM i opartych na biologii, lecz już poza zakresem naszego projektu. Dołącz do nas w walce z UM.

Zostań naszym partnerem w walce z UM

Rzetelne dane otrzymane przez konsorcjum powinny już w roku 2018 umożliwić podjęcie badań klinicznych dotyczących UM i opartych na biologii. Badania te są już poza zakresem naszego projektu. Wraz z naszą Naukową Radą Doradczą będziemy zarządzać nowymi, obiecującymi koncepcjami leczniczymi dla chorych cierpiących na UM z przerzutami, dlatego starannie i dokładnie tworzymy pakiety przedkliniczne. Możliwość dostępu do aktywnego leczenia chorych na UM z przerzutami mogłaby utorować drogę przyszłym terapiom uzupełniającym u pacjentów z UM, u których ryzyko rozsiewu nowotworowego jest wysokie.

Wszyscy, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do nas w walce z czerniakiem błony naczyniowej gałki ocznej, proszeni są o kontakt.