Misja i cele

Sergio Roman-Roman z Instytutu Curie, koordynator projektu UM CURE 2020, przedstawia konsorcjum badawcze.

Konsorcjum UM CURE 2020

Czerniak błony naczyniowej gałki ocznej (UM) jest rzadką chorobą toczącą się wewnątrz oka. Nowotwór pierwotny na ogół poddaje się leczeniu, ale nie ma obecnie sposobu na skuteczne wyleczenie chorego z przerzutami. Celem konsorcjum UM Cure 2020 jest połączenie wysiłków wielu europejskich centrów doskonałości w dziedzinie klinicznej onkologii okulistycznej i badań podstawowych z dążeniami organizacji pacjentów w celu opracowania metod leczenia UM z przerzutami i sprawnego rozpowszechnienia tej nowej wiedzy.

UM CURE 2020 – koncepcja i metodyka badań

Nasze szczegółowe cele, ściśle związane z powyższym planem pracy, mają postać pakietów roboczych:

  1. Dokładna charakterystyka przerzutów UM na podstawie materiałów pobranych od chorych i stworzenie wirtualnego rejestru europejskich biobanków UM na drodze zharmonizowania istniejących biobanków (pakiet roboczy 1 – WP1);
  2. Ocena poszczególnych leków i ich połączeń w modelach przedklinicznych w celu opracowania nowych możliwości leczenia UM z przerzutami (WP2);
  3. Dalsze opracowywanie odpowiednich modeli UM in vitro i in vivo w celu lepszego zrozumienia mechanizmu onkogenezy i progresji UM oraz oceny najbardziej obiecujących klinicznie metod leczenia (WP3);
  4. Rozszyfrowanie zmian genetycznych i zaburzeń regulacji szlaków sygnałowych w UM z przerzutami oraz scharakteryzowanie środowiska immunologicznego UM w celu wyznaczenia nowych celów i markerów biologicznych swoistych dla przerzutów UM (WP4);
  5. Zapewnienie szerokiego rozpowszechniania wyników i jak najlepszego ich wykorzystania, szczególnie przez zainicjowanie badań klinicznych dotyczących UM, finansowanych z funduszy przeznaczonych na naukę lub przez firmy farmaceutyczne. Ponadto mamy zamiar informować pacjentów oraz wspierać ich zaangażowanie przez stworzenie portalu dla chorych na UM oraz ich opiekunów. Portal ten będzie powiązany ze stroną internetową projektu oraz z europejskimi inicjatywami dla chorych z UM, które zajmują się organizacją spotkań pacjentów, ich kontaktowaniem się za pośrednictwem Internetu oraz angażowaniem ich do różnych działań (WP5).