Spotkanie dla pacjentow z czerniakiem blony naczyniowej

Spotkanie dla chorych na UM w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu, ich opiekunów i naukowców.

Spotkanie to ma następujące cele:

  1. Edukacja uczestników w zakresie aktualnych i przyszłych badań nad czerniakiem błony naczyniowej gałki ocznej,

  2. Dostarczenie informacji o najnowszych metodach leczniczych i badaniach klinicznych,

  3. Angażowanie współpacjentów i rozwój sieci chorych na UM.