Rozpoznanie

Rozpoznanie

Dokładne badanie przeprowadzone przez doświadczonego klinicystę pozostaje najważniejszą metodą diagnostyczną dla czerniaka błony naczyniowej gałki ocznej. Bardzo trudno jest odróżnić małego czerniaka błony naczyniowej gałki ocznej od znamienia. Rutynowe badanie znamienia pozwala na ocenę jego ewentualnego wzrostu. Cechy kliniczne przydatne w identyfikacji czerniaka błony naczyniowej gałki ocznej to:

 • grubośc zmiany przekraczająca 2 mm;
 • obecność płynu podsiatkówkowego;
 • występowanie objawów przedmiotowych i podmiotowych dotyczących wzroku (link);
 • na powierzchni guza obecny pomarańczowy barwnik;
 • margines nowotworu styka się z tarczą nerwu wzrokowego.

W diagnostyce czerniaka błony naczyniowej gałki ocznej duże znaczenie mają następujące badania:

 1. Badanie okulistyczne;
 2. Badanie USG oka;
 3. Angiografia indocyjaninowa lub angiografia fluoresceinowa: badanie to pozwala na ocenę naczyń krwionośnych przy użyciu barwnika. Umożliwia lekarzowi lepsze poznanie cech nowotworu;
 4. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa: jest stosowana rzadko, ponieważ wyżej wymienione metody zwykle wystarczają do postawienia rozpoznania, pozwala jednak na określenie stadium nowotworu i ryzyka przerzutów na podstawie badań genetycznych pobranych próbek, zgodnie z opisem poniżej;
 5. Badanie informacji genetycznej w komórkach: znane jako badanie cytogenetyczne. Pomaga lekarzowi ocenić prawdopodobieństwo nawrotu nowotworu lub jego rozsiewu. Obecnie wynik badania często nie ma bezpośredniego wpływu na sposób leczenia nowotworu oka, ale informacja ta ma kluczowe znaczenie dla oceny ryzyka nawrotu choroby w przyszłości;
 6. Inne badania: obejmują badania mające na celu ogólną ocenę stanu zdrowia;
 7. USG lub obrazowanie wątroby metodą rezonansu magnetycznego: są to ważne badania ponieważ z czerniakiem błony naczyniowej gałki ocznej wiąże się ryzyko przerzutów do wątroby. Nie zostało dotąd rozstrzygnięte, która metoda jest najlepsza; może to zależeć od ich szczegółowych parametrów i specjalizacji lekarza wykonującego badanie.

Trwa dyskusja nad tym, które badania i z jaką częstotliwością powinny być wykonywane. Przyszłe badania powinny pomóc w ustaleniu dowodów do opracowania wytycznych w tym zakresie.

Jeżeli okulista podejrzewa u pacjenta czerniaka błony naczyniowej gałki ocznej, powinien powiadomić specjalistę od nowotworów oka.

Może się zdarzyć, że pacjenci będą musieli trochę poczekać na wyniki badań. Jest rzeczą zrozumiałą, że dla większości będzie to bardzo trudny czas. Zachęcamy do skorzystania z zakładek: sieci chorych oraz inne zasoby internetowe, by skontaktować się z grupami wsparcia i uzyskać dodatkowe informacje.