Źródła informacji I zasoby internetowe

Zastosowanie niniejszych informacji

Zamieszczone tu informacje zostały skompilowane z wielu źródeł i mają zastosowanie do czerniaka błony naczyniowej gałki ocznej oraz czerniaka błony naczyniowej gałki ocznej z przerzutami. Nie mają zastosowania do czerniaka spojówki oka ani czerniaka skóry.

Źródła informacji:

  • Intraocular (eye) melanomahealth professional version, (Czerniak wewnątrzgałkowy oka – wersja dla lekarza), Narodowy Instytut Raka: http://www.cancer.gov/types/eye/hp;
  • Intraocular (eye) melanomapatient version (Czerniak wewnątrzgałkowy oka – wersja dla pacjenta), Narodowy Instytut Raka: http://www.cancer.gov/types/eye;