Badania naukowe w ramach UM CURE 2020

Martine J. Jager z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Lejdzie, główna inicjatorka konsorcjum i projektu UM CURE 2020 omawia bieżące badania naukowe dotyczące czerniaka błony naczyniowej gałki ocznej.

Badania naukowe w ramach projektu UM CURE 2020

Głównym założeniem projektu UM Cure 2020 jest stworzenie unikatowej kolekcji materiałów pochodzących od chorych na UM z przerzutami i wykorzystanie zgromadzonych próbek do lepszego zrozumienia choroby, stworzenia cennych, nowatorskich modeli oraz opracowania nowych zasobów dotyczących chorych z całej Europy, z ambitnym celem skutecznego leczenia postaci rozsianej tej rzadkiej, śmiertelnej choroby, jaką jest UM.

Nasz zespół doskonałości łączy transdyscyplinarne przedkliniczne koncepcje oparte na biologii, mające na celu skuteczne leczenie UM, z umiejętnością translacji wyników na praktykę kliniczną, z wykorzystaniem międzynarodowej sieci klinicznej i w ścisłej współpracy z firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi. Nasz projekt, stanowiąc ciągłe przejście od badań podstawowych i translacyjnych do przedklinicznej walidacji nowych strategii terapeutycznych dla chorych cierpiących na postać rozsianą UM, ma na celu stymulowanie rozwoju nowych strategii leczniczych aż do rozpoczęcia badań klinicznych.