Międzynardowa Rada Okulistyki (ICO) wyróżniła Profesor Sarah Coupland Ophthalmic Pathology Award 2018

Gratulujemy Pani Profesor Coupland!

Międzynarodowa Rada Okulistyki (ICO) wyróżniła Profesor Sarah Coupland Ophthalmic Pathology Award 2018

Profesor Sarah Coupland, PhD, MBBS, FRCPath, FARVO (Wielka Brytania), stojąca na czele Zespołu Badawczego ds. Onkologii Okulistycznej w Liverpoolu (Liverpool Ocular Oncology Research Group), który jest jednym z partnerów konsorcjum UM CURE 2020, została wyróżniona Ophthalmic Pathology Award 2018 przez Międzynarodową Radę Okulistyki (ICO). Nagroda zostanie wręczona podczas ceremonii otwarcia Światowego Kongresu Okulistyki (World Ophthalmology Congress, WOC). Kongres odbywa się co dwa lata, każdorazowo w innym miejscu na świecie. WOC2018 będzie miał miejsce w Barcelonie (Hiszpania) w dniach 16-19 czerwca 2018 r., a organizatorem jest Hiszpańskie Towarzystwo Okulistyczne Gratulujemy Pani Profesor Coupland