Spotkanie otwierające projekt UM CURE 2020

Spotkanie otwierajace project UM Cure 2020 odbyło się w dniach 22-23 stycznia 2016 r. w wyjątkowej scenerii stworzonej przez Fundację Champalimaud w Lizbonie (Portugalia).

Spotkanie otwierające projekt UM CURE 2020

Spotkanie otwierajace projekt UM Cure 2020 odbyło się w dniach 22-23 stycznia 2016 r. w wyjątkowej scenerii stworzonej przez Fundację Champalimaud w Lizbonie (Portugalia). Przybyli reprezentanci wszystkich partnerów projektu, niektórzy główni badacze w towarzystwie współpracowników, np. doktorantów biorących udzial w projekcie. W ramach spotkania odbyły się sesje plenarne dotyczące całego planu pracy oraz spodziewanych wyników i osiągnięć, a także spraw administracyjnych. Inne sesje poświęcono omówieniu pakietów zadań naukowych. Rozmowy przebiegały w miłej i konstruktywnej atmosferze. Końcowa sesja plenarna była szczególnie inspirująca dzięki wideokonferencji z Bettiną Rylli (Europejska Sieć Chorych na Czerniaka), która przedstawiła wizję sieci pacjentów i ich wsparcia. Spotkanie to było bardzo dobrym rozpoczęciem projektu, ponieważ zintegrowało członków grupy, co ma duże znaczenie dla powodzenia projektu.