Rozpowszechnianie i wdrażanie wyników

Oczekuje się, że projekt UM Cure 2020 dostarczy jasnych i konkretnych wyników począwszy od badań podstawowych, do przedklinicznego zatwierdzenia nowych metod leczniczych i wreszcie rozpoczęcia badań klinicznych.

Rozpowszechnianie i wdrażanie wyników projektu UM Cure 2020

Cele i plan działania w ramach projektu UM Cure 2020 zostały zaplanowane w taki sposób, by otrzymane wyniki poszerzały naszą wiedzę o UM z przerzutami i umożliwiały opracowanie skutecznej terapii chorych z rozsianą postacią UM. Oczekuje się, że projekt UM Cure 2020 dostarczy jasnych i konkretnych wyników, począwszy od badań podstawowych aż do przedklinicznego zatwierdzenia nowych metod leczniczych i wreszcie rozpoczęcia badań klinicznych.

Oczekuje się, że projekt UM Cure 2020 dostarczy konkretnych wyników.

 

Strategia rozpowszechniania ma na celu różnych głównych użytkowników: